Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...
Wybierz serwis
Nowe produkty i usługi
Strona główna
Informacje biznesowe
Twoja kariera
Giełda pracy
Giełda ogłoszeń
Zapowiedzi
Targi i wystawy
Hotele w Polsce
Konkursy i pokazy
Restauracje w Polsce
Mistrz poleca - Przepisy
Serwis hotelarski
5 gwiazdek w Rzesz...
Hotel Koronny w Za...
Sieć Best Western ...
Trzygwiazdkowy hot...
Pierwszy w Polsce ...
Bristol Tradition ...
IV edycja kampanii...
Hotele Diament z n...
Pierwszy hotel Bes...
Hotelarze nie zaro...
Nowy hotel Grupy H...
Hotel Krasicki - n...
Hotelarze kontra r...
Pierwszy hotel z m...
„Morskie opo...
Accor ma już 150 h...
Dziedzictwo Kulina...
Hotel w kinie?
Bakterie w Hotelu
Pałac w Kurozwękac...
Filmy Gastronomiczne
HACCP
5555 porad
Alkohole
Forum ekspertów
Forum dyskusyjne
Akademia Gastrony
Katalog produktów
Katalog firm
Prezentujemy obiekty
Stowarzyszenia i organizacje
Wydawnictwa branżowe
Katalog firm
Dodaj firmęnew!
Ostatnio dodane firmy
Urządzenia i sprzęt
KALETA Chłodnictwo Prz...
Testo
Winterhalter Polska
RATIONAL
Robot - Coupe
Smoker
Gastromix
Naczynia Polska
GROS
Kocham Wodę
Artykuły spożywcze
Pizzola
Robvita
Hello Coffee
Makro Cash & Carry
Belgium`s Best
Secpol
Iglotex
Nektar Natura
Uzdrowisko Wysowa S.A....
Menos
Podział branżowy firm
Urządzenia i sprzęt
Profesjonalne zmywarki
Zmywarki do restauracji
Zmywarki do gastronomii
Sprzęt barmański
Wyposażenie gastronomii
Wyposażenie hoteli
Wyposażenie restauracji
Sprzęt gastronomiczny
Urządzenia gastronomiczne
Meble hotelowe
Piece konwekcyjno – parowe
Chemia do restauracji
Odzież i tekstylia
Chemia do gastronomii
Meble nierdzewne
Meble gastronomiczne
Artykuły spożywcze
Sosy i marynaty do gastronomii
Warzywa mrożone do gastronomii
Makarony dla gastronomii
Kawa dla gastronomii
Artykuły cukiernicze
Artykuły piekarnicze
Przyprawy gastronomiczne
Owoce morza
 Pomoc,  Poczta
Serwis hotelarski
Wymagania dla hoteli i moteli

Zobaczcie Państwo

Kategoryzacja obiektu

Wymagania dla hoteli i moteli

Urzędy wojewódzkie

Wniosek o kategoryzację

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wprowadza pewne zmiany, które mają ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te dotyczą zakresu świadczonych usług dla hoteli i moteli, a także ich wyposażenia.

Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla hoteli i moteli.

Objaśnienia znaków i skrótów:
H - hotel
M - motel
* - kategoria jedna gwiazdka
** - kategoria dwie gwiazdki
*** - kategoria trzy gwiazdki
**** - kategoria cztery gwiazdki
***** - kategoria pięć gwiazdek
o - wymaganie obowiązuje
j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny

Lp Wymagania Kategorie
***** **** *** ** *
HM HM HM HM HM
1
Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2Obiekty całoroczne zlokalizowane w wielu budynkach powinny być połączone stałymi zabudowanymi przejściami, zapewniającymi dostęp do wszystkich usług w obiekcie.
Wymaganie to nie dotyczy obiektów zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, które uzyskały zaszeregowanie na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2001 r. Nr 66, poz.665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190)
o o o

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzania

3 Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrzoooooooooo
4Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranychoooooo
5Górna osłona nad podjazdem do obiektu na wysokości co najmniej 4,5 moooo
6Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gościoo
7Wydzielona droga dostaw - nie dotyczy hoteli *** w zwartej zabudowie miejskiejoooooo
8Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gościoooooooooo
9Strzeżone garaże lub strzeżone parkingi, w motelach zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m.
Nie dotyczy hoteli zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości
ooooo
10Parkingi lub miejsca postojowe przy obiekcie zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m. o o o
II. Instalacje i urządzenia techniczne
11W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:
1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury 18 - 21°C oraz wilgotność 45 - 60%oooo
2) wentylacja mechaniczna1) oo
3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań*
potwierdza się następującymi dokumentami: decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1.04.1995 r., które utraciły wymienione dokumenty, także opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo
oooo
12W części pobytowej - j.m.:
1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury 18 - 21°C oraz wilgotność 45 - 60%oo
2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* oooooooo
13Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s. - dla ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5 m3oooooooooo
14Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanejoooooooooo
15Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobęoooooooooo
16Komfort akustyczny w całym obiekcie zgodnie z Polską Normąoooooooooo
17Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeńoooooooooo
18Telefon i faks dostępny dla gości w recepcjioooooooooo
19Dostęp do Internetu w pokojach lub na odrębnych stanowiskachoooooo
20Instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów lokalnych i satelitarnychoooooo
21Dźwigi osobowe /ew. schody ruchome/ w obiektach:
1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej)oo
2) powyżej 1. kondygnacji w części przeznaczonej dla gościoo
3) powyżej 2. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości oo
4) powyżej 3. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości oo
5) powyżej 4. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości oooo
22Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig osobowyoooo
23Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:
1) 150 j.m.oo
2) 200 j.m. oo
3) 300 j.m. oo

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu

24Hall recepcyjny:
1) o powierzchni minimum (w m2) do 50 j.m.50503030202020201010
2) o powierzchni dodatkowej (w m2) dla każdej j.m. powyżej 500,80,80,50,50,30,30,20,20,10,1
25Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej
Wyposażenie minimum:
1) umywalki z blatem lub półkąoooooooooo
2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniemoooooooooo
3) dozownik do płynnego mydłaoooooooooo
4) pojemnik na papier i odpadyoooooooooo
5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytkuoooooooooo
6) wieszaki ścienneoooooooooo
7) WC ( w obiektach kategorii *****, **** i *** - oddzielne dla kobiet i mężczyzn)oooooooooo
8) pisuar w WC męskimoooooooooo
IV. Część mieszkalna
26Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.):oooooooooo
1) pokój 1-osobowy1414121210109988
2) pokój 2-osobowy18181616141412121010
3) pokój 3-osobowy 161615151414
4) pokój 4-osobowy 18181616
5) pokój większy niż 4-osobowy - powierzchnia 4-osobowego plus dodatkowo w m2 na każdą następną osobę. W obiektach * - które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.) dopuszcza się odstępowo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania. 4,54,544
27Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni minimum 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wydzielonym dodatkowo WC,oooo
1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające
28Zestaw wyposażenia meblowego (w obiektach ** - ***** jednolity komplet, w obiektach * - ** dopuszcza się meble wielofunkcyjne):
1) łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90 x 200 cmoooooooooo
2) łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140 x 200 cmoooooooooo
3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spaniaoooooooooo
4) szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobęoooooo
5) wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę oooo
6) biurko lub stółoooooooooo
7) bagażnikoooooooo
8a) krzesło jedno na pokójoo
8b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój) jedno na pokój oooooooo
9) stolik okolicznościowyoooo
10) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych)oooo
11) lustrooooooooooo
12) wieszak ścienny na wierzchnią odzieżoooooooooo
29Oświetlenie:
1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącejoooooooooo
2) lampa oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko)oooooooo
3) oświetlenie ogólneoooooooooo
30Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:
1) telefonoooooo
2) telewizoroooooo
3) radioodbiornik lub możliwość odbioru programu radiowegooooooooo
4) dywan lub wykładzina dywanowaoooooo
5) co najmniej dywanik przy łóżku oooo
6) firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło2)ooooooo o
7) zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające2)oooooooooo
8) elementy dekoracyjneoooooooo
9) materiały informacyjne dotyczące usług hotelu i bezpieczeństwa gości oraz hotelowe materiały piśmienniczeoooooooooo
10) popielniczka w pokojach dla palącychoooooooooo
11) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnikoooooo
12) torba na bieliznę gościa zleconą do praniaoooooo
13) kosz na śmieci niepalny w pokojach bez w.h.s. oooo
14) sejfoo
15) minibaroo
16) minibar lub lodówka - w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowych oo
17) woda mineralna lub stołowaoooo
18) szklankioooooo
2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych
31Wyposażenie podstawowe:
1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowaoooooooooo
2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniemoooooooooo
3) WCoooooooooo
32Wyposażenie uzupełniające:
1) osłona wanny lub natryskuooooooo
2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)oooooo
3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natryskuoooooooooo
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniemoooooooooo
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłonąoooooooooo
6) suszarka do włosówoooo
7) waga osobowaoo
8) pojemnik na śmieci /niepalny lub trudno palny/oooooooooo
9) telefonoo
10) zestaw minimum dla jednej osoby:
a) mydełko toaletowe lub dozownik mydłaoooooooooo
b) ręcznikoooooooooo
c) ręcznik kąpielowyoooooo
d) płaszcz kąpielowyoo
e) szklanka lub kubeczek jednorazowyoooooooooo
f) torba higienicznaoooooooooo
33Procent pokoi (minimum) z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - w obiektach nowo budowanych - 100% bez względu na kategorię obiektu10010010010010010050502510
34Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej:
1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:
a) umywalka z blatem lub półką: 5555
b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskowa: 10101515
c) WC z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn: 15152020
2) wyposażenie dodatkowe:
a) lustro oooo
b) dozownik do płynnego mydła oooo
c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku oooo
d) pojemnik trudno palny na papier i odpady oooo
e) wieszaki ścienne oooo
 
 [1]  2 następnanastępna strona (2 z 2)


"stare informacje"
(15.10.2004 - 13:51)  (aaaaaaaaa)
 Wersja do druku         Poleć znajomym

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii wyrażanych przez użytkowników na łamach forum dyskusyjnego Gastrona.pl
Zapoznaj się z regulaminem.


KATALOG FIRM, Ostatnio dodane firmy: PAPSTAR KALETA Chłodnictwo Przemysłowe Testo Winterhalter Polska Robvita RATIONAL Pizzola Robot - Coupe Smoker Gastromix Matlix Naczynia Polska GROS HAGEA Kocham Wodę Metro-Catering-System Firelight Glass Goblet – sprzedaż hurtowa sztućców Hello Coffee Gorbi Werner & Mertz M. Ferber Wypożyczalnia Sprzętu Cateringowego Espiga Artek Secpol EasyFairs Poland - Targi w Krakowie Gaspol Reinex Barry Callebaut Barson
 O Nas |  Kontakt |  Zarejestruj się |  Klub Gastrony |  Bezpłatne konto |  Bezpłatny biuletyn |  Polityka Cookies |  Opinie o nas |  Cennik |  Nasi Klienci
Copyright by Gastrona.pl 2000